Priser

Kostholdsveiledning

 • Intromøte:                                               Gratis (15 min)
 • Rådgivning (førstegang):                 790 kr (50 min)
 • Oppfølging:                                             590 kr (40 min)
 • Kostveiledning på nett:                    590 kr (40 min) 
 • Kostplan:                                                  790 kr (60 min)
 • Kostanalyse:                                           290 kr (60 min)
 • Startpakke:                                             2250 kr                           (1 førstegangskonsultasjon, 3 oppfølgingstimer)

OFFENTLIG

OG

HELPRIVAT FYSIOTERAPI

Behandles pasienten av en avtalefysioterapeut, betaler pasienten en egenandel og får automatisk frikort fra Helfo dersom egenandelene overstiger et visst beløp i løpet av et år (3040 kr fra jan -23). Avtalefysioterapeutene tar inn pasienter etter kommunens retningslinjer og prioriteringsnøkkel.


Fysioterapeuter i helprivat praksis er ikke finansiert av kommune og Helfo, det vil si at finansieringen av dette tilbudet er det pasienten selv som må betale, eller at de får dekt behandling via sin helseforsikring. Egenandeler og frikort gjelder ikke. Til gjengeld er det betydelig kortere ventetid for undersøkelse og behandling.

Helprivat fysioterapi

 • Undersøkelse/behandling:             630 kr (30 min)
 • Treningsveiledning:                            630 kr (30 min)
 • Trykkbølge:                                             750 kr • Nålebehandling (dryneedling):      70 kr ekstra 
 • Kinesiotape:                                              70 kr ekstra

Har du helseforsikring?

Har du eller din bedrift helseforsikring, kan du få store deler eller hele behandlingen dekket hos våre to helprivate fysioterapeuter. Vi har avtale med alle de store forsikringsselskapene i landet. Så dersom du har helseforsikring kan vi tilby deg time på svært kort varsel.


Ta kontakt med din forsikring i dag!

Treningssenter

 • Innmeldingsgebyr:                                  0 kr
 • Adgangskort:                                        100 kr (engangsbeløp)
 • 12 mnd avtalegiro:                            399 kr pr mnd (bindingstid i 12 mnd)
 • 12 mnd:                                                 5500 kr (engangsbeløp)
 • 6 mnd:                                                    3200 kr (engangsbeløp)
 • Veiledningstime:                                630 kr pr avtale (30 min)

Nye medlemmer som ikke har treningserfaring fra tidligere skal ha to veiledningstimer sammen med fysioterapeut, og koster tilsammen 1260 kr. Her vil medlemmet få god opplæring og veiledning i bruk av treningsapparater og andre øvelser som er tilpasset den enkelte.

Fysioterapeut med offentlig tilskuddsordning

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell. 

Fra 1. januar 2021 ble egenandelstakene 1 og 2 slått sammen til én frikortordning, med en felles frikortgrense. Egenandelstaket for 2024 er 3165 kroner. Egenandelsstaket for 2023 var på 3040 kroner.

Avtalefysioterapeutene tar inn pasienter etter kommunens retningslinjer og prioriteringsnøkkel.